STEM-lessen voor scholen

[Since these classes are  mostly given in Dutch this page is only available in Dutch.]

Algemene informatie STEM-lessen

Formula Electric Belgium is een team bestaande uit gemotiveerde studenten van verschillende campussen van KU Leuven en Thomas More. Elk jaar gaan we de uitdaging aan een elektrische formula-style race wagen te ontwerpen, ontwikkelen en bouwen in slechts negen maanden, Gedurende dit proces gebruiken wij al onze kennis die we hebben opgedaan tijdens onze studiecarrière. Deze kennis en ervaring delen wij graag met de jongere generaties om zo interesse te wekken en hun warm te maken voor een boeiende ingenieurscarrière!


Dit doen wij in de vorm van STEM-lessen, wat inhoudt dat wij met een van onze wagens langskomen. Hier vertellen wij hoe ons team in elkaar zit, hoe een jaar er voor ons uit ziet: conceptfase, designfase, ontwerpfase… en geven wij een theoretische uitleg met een praktische toepassing zoals bijvoorbeeld de werking van een homopolaire motor en de werking van een aero-pakket. De inhoud van deze STEMlessen kan natuurlijk in samenspraak aangepast worden naargelang de leeftijd, richting, interesses…

Voor een optimale ervaring hebben wij graag de volgende logistieke mogelijkheden:

Wat Waarom
2m x 3m oppervlakte Elektrische race wagen
5m x 1m oppervlakte Banners 4x (breedte: 1m; hoogte: 2m)
Schoolbord Uitleg
Beamer + scherm Presentatie

Voor meer informatie kan u terecht op stem@formulaelectric.be.
Inschrijven kan via onderstaand formulier.

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services. This tracking is only to see how people use our website so that we can improve it.