Follow us on Facebook

9 hours ago

Formula Electric Belgium

Altijd al benieuwd geweest naar de realisaties van de teamstudenten van het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs?

Studenten van Innovived, CORE, Formula Electric Belgium en het Agoria Solar Team stellen de tussentijdse resultaten van hun project voor. Ze doen dit via een postersessie op donderdag 30 januari tussen 12 en 13.30 uur in de machinezaal van het Thermotechnisch Instituut.
Je bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen naar wat onze studenten al gerealiseerd hebben. Wie weet geef jij wel de ultieme tip voor de verdere uitwerking van hun project.
...

View on Facebook

Last week Wednesday we held our first recruiting event for partners in our office. At this event, we gave our gold and silver partners the opportunity to present their company and inform us about their job opportunities. After some interesting presentations from Umicore-Belgique, Brunel Belgium, Atlas Copco Belgium nv, DRiV Incorporated, and Absolem Engineers-Engineering we all did some networking. ...

View on Facebook

Formula Electric Belgium would like to wish everybody happy holidays! ...

View on Facebook

We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services. This tracking is only to see how people use our website so that we can improve it.