Nieuwsletter December

*|MC:SUBJECT|*
Nieuwsbrief
[English below]
december 2017

Partner event

In november organiseerden wij, Formula Electric Belgium, het partnerevent om zijn partners te bedanken. Het atrium van campus Groep T werd ingericht als een museum waar we vorige wagens tentoonstelden en we de vernieuwingen doorheen de jaren in de kijker zetten.

Tijdens enkele presentaties blikten we terug op de successen van het afgelopen jaar, onthulden we enkele frisse ideeën voor onze nieuwe wagen ook enkele van onze partners namen het woord.

De wagen onder de loep: chassis
Om alles vlot te laten verlopen is het team onderverdeeld in vier verschillende departementen: chassis, powertrain, electronics en software & controls. Elke maand zullen in deze nieuwsbrief een van de departemementen  onder de loop nemen. Deze maand is het de beurt aan chassis.

Het chassis omvat de algemene structuur van de wagen. Hieronder vallen de monocoque, de suspension (of ophanging), de wielen, het stuur, de pedalen, verschillende aerodynamische componenten en DRS (of drag reduction system). Wat al deze dingen juist zijn verduidelijken we hieronder:
   

Monocoque
De monocoque is het skelet van de wagen. Hierin zit de bestuurder en worden alle andere elementen van de wagen bevestigd. Omdat de monocoque de bestuurder ook moet beschermen tegen eventuele ongelukken, is het zeer belangrijk dat die stevig is. Hoe die juist gemaakt wordt, kan je lezen op onze blog.

Ophanging
De ophanging zorgt voor een optimale ligging van de wagen op het wegdek. Hoe die aan de wagen bevestigd wordt zal bepalen hoe de wielen zich oriënteren tijdens het rijden (bij het op en neer bewegen van de wielen, bij het sturen...). Door deze te optimaliseren krijgt de wagen meer grip met het wegdek, en zal het sturen lichter zijn.

Dit jaar kiest het team voor een systeem met drie in plaats van twee dempers. Dit brengt heel wat voordelen met zich mee, zoals meer stabiliteit van de wagen tijdens het optrekken en afremmen.

Wielen
Zonder wielen kan een wagen natuurlijk niet rijden. Op het eerste zicht is dit een relatief eenvoudig onderdeel: gewoon velgen met banden op. Maar omdat elke gram in de wagen telt besteden we ook veel aandacht aan de wielen. Zo kunnen we met lichter materiaal een lichtere velg maken.

Door centerlocks te gebruiken kunnen we ook veel gewicht besparen. De velg die links hieronder afgebeeld is, wordt bevestigd met vier bouten, zoals aangegeven door de pijlen. Door slechts één bout te gebruiken (zoals op de rechterfoto) kunnen we bij elk wiel extra gewicht besparen.Steering
Een stuur is natuurlijk ook cruciaal is elke wagen. Het is heel belangrijk dat het geheel niet te zwaar is, zodat de bestuurder niet te hard aan het stuur moet sleuren en dus scherpere bochten kan nemen. Verder staan er ook verschillende knopjes op het stuur, zodat de bestuurder gemakkelijk verschillende delen van de wagen kan controleren tijdens de race.

Pedalen
De pedalen zijn naast het stuur de enige connectie tussen de bestuurder en de wagen. De twee aanwezige pedalen zijn natuurlijk het gas- en rempedaal. Om de veiligheid van de bestuurder te garanderen zijn er strikte regels omtrent het rempedaal, waarover je meer kan lezen op onze blog.

Aerodynamica
Om de wagen beter door de bochten te laten gaan maken we gebruik van een zogenaamd aerodynamisch pakket. Door allerhande vleugels op de wagen te monteren kunnen we meer neerwaartse kracht creëren. Die  is zeer nuttig want hij drukt de wagen meer naar beneden op het wegdek zodat we sneller en gemakkelijker bochten kunnen nemen.DRS
Om elk beetje performantie uit de wagen te halen wordt er dit jaar ook met DRS gewerkt. Dit staat voor drag reduction system, en komt er op neer dat de vorm van de achtervleugel kan aangepast worden naargelang het type weg. Zo moet deze vleugel in bochten zeer veel downforce creëren, wat wil zeggen dat de wagen meer naar beneden wordt gedrukt en dus strakkere bochten kan nemen. Bij rechte stukken is dit naar beneden drukken echter minder interessant, en dus wordt de vleugel hier zo geplaatst dat er minder downforce op de wagen is.

 
Meer uitleg en illustraties over de verschillende onderdelen van het chassis kan je vinden op de blogpost hierover op onze website.
Gentleman's fair
Hoe kan je beter bepalen wie een echte alfa man is dan te racen in een simulator van een echte Formula Student race wagen? Zo werd er op de Gentleman's Gair veel interesse gewekt naar Formula Electric Belgium, wie we zijn en wat we doen. 

Dag van de wetenschap

Een dag waarop menig universiteiten, bedrijven, musea, etc iedereen wie geïnteresseerd is uitleg geeft over hoe hedendaagse technologie ons dagelijks leven beïnvloedt, een dag waarop Formula Electric Belgium dus niet mag ontbreken. Zo stonden we deze dag zowel op KU Leuven Technologiecampus De Nayer als KU Leuven campus Groep T om onze wagens tentoon te stellen en ons verhaal te vertellen.

Cleantech festival
Op 28 november was Formula Electric Belgium te vinden op het Cleantech festival, een expositie waarbij er veel aandacht wordt gegeven aan duurzaamheid. Hier gaven we in ons eigen standje een woordje uitleg aan al wie geïnteresseerd was. 
De warmste week
Zoals vorige jaren organiseert StudioBrussel ook dit jaar de warmste week, een week waar iedereen moeite doet een steentje bij de dragen en geld inzamelt voor meer dan 1500 goede doelen. Eén hiervan is mobile school, een organisatie dat zich inzet om straatarme kinderen toch van educatie te kunnen voorzien.

Dit willen wij natuurlijk graag steunen en daarom zullen wij op 23 december vanaf 10 uur te vinden zijn op het Martelarenplein te Leuven. Hier kan iedereen dan terecht voor iets lekkers, wat gezelligheid, een foto in onze fotoboot en een rondje in onze eigen simulator tegen een vrije bijdrage. Meer info vind je op ons Facebook evenement. Tot dan!
De eerste deadlines

Ondertussen zijn reeds twee designweekends verstreken. Dit zijn enkele dagen waarin het team dag in en dag uit hard samenwerkt om de eerste deadlines te halen. Zo was er zondag 5 november een eerste assembly deadline en is de designdeadline van 1 december net voorbij. Het waren reeds zware weken maar met dank aan een top team en goede sfeer staat Formula Electric Belgium mooi op schema. 
.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
info [at] formulaelectric [dot] be (Email)
info [at] formulaelectric [dot] be (Email)
Newsletter
december 2017

Partner event

In November we organised a partnerevent to thank all our partners. For the occasion, the location (campus Group T) was transformed into a museum showcasing some of our previous cars. This was a very good platform to showcase all the innovations of our teams throughout the year.

During the presentations we looked back at the successes of past year with our partners, explained our new innovative ideas and listened to some presentations given by our partners themselves.

The car explained: chassis
To make the team run smoothly it is subdivided into four different departments: chassis, powertrain, electronics and software & controls. Each newsletter we will highlight a different department, and explain different functions within these departments. This month we will check out chassis.

In broad terms, the chassis contains the general structure of the car. The different functions within this department are monocoque, suspension, wheels, steering, pedals, aerodynamics and DRS (or drag reduction system). These are all explained below.
   

Monocoque
The monocoque is the skeleton of the cars, it is where the driver sits and where all other parts of the car are mounted to. Because the monocoque has to protect the driver in case of a crash, it has to be very strong.

Suspension
The suspension is responsible for an optimal position of the car on the road. It will determine how the wheels are oriented while driving, to ensure an optimal grip and make the steering feel lighter.

This year, a three-damper system was chosen, instead of the traditional two dampers. Using an extra damper in the front and the rear of the car has a lot of advantages. This will, for example, increase the stability of the car during acceleration and breaking.

Wheels
Without wheels a car can't drive. At frist glance this looks like a relative simple part of the car: just a rim with a tire on it. But because weight is such an important aspect of the car, we try to make them as light as physically possible. For example, we try to produce our rims out of a light material like carbon, or use centerlocks to secure the rims to the car. The rim in the picture on the left is secured with four heavy bolts. However, it is possible to only use one bolt for each rim (like the picture on the right), which can save some additional weight.


Steering
Of course, a steering wheel is an essential part of a car. It is very important to make the whole steering assembly as light as possible, so the driver can take very tight corners. There are also several buttons on the steering wheel, so the driver can easily check different parts of the car during the race.

Pedals
The pedals are, together with the steering wheel, the only connection between the driver and the car. The two pedals used in the car are -of course- the gas- and brake pedal. To ensure the safety of the driver there are some strict rules concerning the brake pedal, so the driver can still brake when a problem occurs with the car.

Aerodynamics
To guide the car through corners an aerodynamics package is used. This consists of different wings that are mounted to the car, which create more downforce. This downforce is very useful, since it pushes the car down on the road which enables the driver to make much tighter and faster corners.
DRS
This year we will use DRS, to get every little bit of performance out of the car. DRS stands for 'drag reduction system', which (simply put) can change the shape of the rear wing depending on the road. In corners the rear wing has to create a lot of downforce, so the car is pressed down on the road and can make tighter corners. When the road is straight this downforce is disadvantageous, since the car doesn't need to be pressed down. In this case, the shape of the wing is change dynamically so less downforce is produced.
Gentleman's fair
How to better determine who the real alpha man is than to race in a simulator of a real Formula Student race car. With this in mind, a lot of interest was awakened in Formula Electric Belgium, who we are and what we do.

Science day
A day where many universities, companies, museums, etc explain everyone who is interested about how contemporary technology affects our daily life, a day where Formula Electric Belgium can not be missed. To prove this, we were both at KU Leuven Technology Campus De Nayer and KU Leuven Campus GroepT to show our cars and tell our story.

Cleantech festival
On the 28th of November, you could find Formula Electric Belgium at the Cleantech festival, an exposition with a lot of attention for durability. Here we gave a little explanation about our car and how it's built. 

 
De warmste week
As in the previous years, StudioBrussel organizes "de warmste week", a week where everyone makes a contribution and donates money to more than 1500 charities. One of these charities is Mobile School, an organization that works to provide education to poor children. We want to support their cause, and that is why you can find us at the Martelarenplein in Leuven on the 23 of December. Here everyone can come for a snack, some fun, a photo in our photo booth and a lap in our own race simulator for a small fee. More information can be found on our Facebook event. Hopefully we will see you there!
The first deadlines

In the meantime, two design weekends have already passed. These are a few days in which the team works very hard, day and night, to meet the first deadlines. For example, there was a first assembly deadline on Sunday, November fifth, and the design deadline of December first has just passed. We've passed some heavy weeks but thanks to a great team and good atmosphere, Formula Electric Belgium is on schedule.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
info [at] formulaelectric [dot] be (Email)
info [at] formulaelectric [dot] be (Email)


      Made by ZuPP   

 

Connect

Contact

  Formula Electric Belgium Facebook page  Formula Electric Belgium Vimeo page  Instagram Formula Electric Belgiul

Formula Electric Belgium   
Diestsesteenweg 692

3010 Kessel-lo

+32 016 35 20 81
info [at] formulaelectric [dot] be